Personvernerklæring

Personvernerklæring for NKSPORTSWEAR og www.nk-sportswear.com

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger NKSPORTSWEAR samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

NKSPORTSWEAR følger den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i samsvar med kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstand, telefonnummer, e-postadresse etc. Informasjon om din kontakt, årsak til kontakt og kontaktform med NKSPORTSWEAR kan også forstås som personopplysninger. Sensitive personopplysninger verken samles inn eller brukes av NKSPORTSWEAR

. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare forhold, helse og lignende.

Ønsker du mer informasjon om personopplysninger generelt, kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos NKSPORTSWEAR

NKSPORTSWEAR egen Kontorsjef er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell fremtidig delegering er det kun oppgavene som blir delegert, ansvaret for personopplysningene ligger uansett alltid hos NKSPORTSWEAR.

Personlig informasjon NKSPORTSWEAR mottar

NKSPORTSWEAR har 2 kilder til personopplysninger, som begge er basert på personopplysningsloven § 8.

Hovedkilden til personopplysninger er informasjon du selv oppgir. Dette skjer hovedsakelig gjennom kontaktskjemaet på NKSPORTSWEARs hjemmeside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og NKSPORTSWEAR. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli en passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, epost og navn.

Etter kontaktskjemaet kan ytterligere personopplysninger genereres gjennom e-post, telefon og lignende korrespondanse mellom NKSPORTSWEAR og deg som potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er informasjon som NKSPORTSWEAR selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvis lenker du klikker på og antall brukere på siden til forskjellige tider for å nevne noen.

Hvordan NKSPORTSWEAR bruker personopplysningene

Hensikten med kontaktskjemaet og påfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser overfor kunder.

NKSPORTSWEAR er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg selv og sine kunder for å sikre tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med informasjonen fra Google Analytics er å forbedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre oppsettene mer brukervennlige, forstå brukertrender, effektivisere og levere de forventede tjenestene på en bedre måte og forhindre kriminell atferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for NKSPORTSWEARs behandling av personopplysninger er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere dine egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger NKSPORTSWEAR samler inn via deg og på eget initiativ er svært marginal sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester. Dette har medført at eventuell separat administrasjon av personopplysningene, som innstillinger i brukerapper og innstillinger i personlig tilpasset annonsering, ikke er aktuelt hos oss. Personopplysningene som samles inn blir som nevnt ikke brukt til slike formål.

Du har fortsatt alltid rettigheter knyttet til personopplysningene, som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

NKSPORTSWEAR deler ingen personopplysninger fra kontaktskjemaet, egne samlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik distribusjon likevel finne sted, vil du alltid motta en samtykkeforespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I henhold til § 13 i personopplysningsloven vil alle personopplysninger NKSPORTSWEAR mottar arkiveres på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og NKSPORTSWEAR pågår. Ved oppsigelse vil all kommunikasjon og personopplysninger bli slettet innen 2 år.

NKSPORTSWEAR har internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting skjer i henhold til formål og i henhold til juridiske standarder.

Rettigheter

I følge personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av NKSPORTSWEAR rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett til å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at alle personopplysninger som er registrert hos NKSPORTSWEAR kan bes slettet. Dersom dette ikke er etterspurt, vil NKSPORTSWEAR uansett slette de fleste personopplysninger 2 år etter avsluttet kontakt. Retten til dataportabilitet innebærer at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger NKSPORTSWEAR har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta disse personopplysningene til en annen virksomhet dersom det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som dekkes av dataportabilitet er personlig informasjon gitt til NKSPORTSWEAR, for eksempel gjennom kontaktskjemaet, eller automatisert personlig informasjon generert ved bruk av NKSPORTSWEARs tjenester.

Retten til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger NKSPORTSWEAR har registrert om deg.

Retten mot profilering gir deg rett til å nekte NKSPORTSWEAR å kartlegge din bruk og atferd, og dermed skreddersy våre tjenester til deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite relevant for NKSPORTSWEAR når NKSPORTSWEAR har liten interesse eller bruk for slik bredde- og dybdekartlegging.

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, kontakt oss. Du har lovfestet rett til å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns privatliv

NKSPORTSWEAR, har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personopplysninger etterlatt av barn til NKSPORTSWEAR, vil bli slettet så snart de blir kjent for NKSPORTSWEAR,

Personvernombud

NKSPORTSWEAR, har ikke personvernombud siden virksomheten ikke er en offentlig virksomhet, behandler ikke sensitiv informasjon, foretar ikke systematisk kartlegging av personer og behandler ikke personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

NKSPORTSWEAR, vil fra tid til annen oppdatere sin personvernpolicy for å sikre at den oppfyller den juridiske standarden som kreves av norsk lov. Du vil bli informert om slike oppdateringer.

Kontaktinformasjon

Hvis du har ytterligere spørsmål om personvernerklæringen eller andre forespørsler, kan du kontakte selskapet.

Telefon: +47 99 87 66 23

E-post: info@nk-sportswear.com